• talyginsberg

הושק מרכז דת-עולם על שם סר נעים דנגור


הפקולטה למדעי הרוח השיקה את "מרכז דת-עולם ע"ש סר נעים דנגור" The Sir Dr. Naim Dangoor Centre For Universal Monotheism.

המרכז החל את פעילותו הרשמית בשנת הלימודים האקדמית תשע"ט (2019-2018), והוא המשכהּ הישיר של "תכנית דנגור", שפעלה בין השנים 2018-2008.

ראש המרכז ד"ר דניאלה גורביץ', מובילה את פעילותו מיום היווסדו שיפעל כמתווך בין-דתי ובין-תרבותי במגוון תחומי דעת ועניין המשותפים לכל העמים ולכל התרבויות, מורשות ומסורות מן המערב ומן המזרח, המבוססים על סובלנות, כבוד הדדי ותפיסת עולם הומניסטית אינטלקטואלית מכילה ומכבדת.

המשנה לנשיא, פרופ' משה לוינשטיין בירך את הנוכחים וציין כי סימלי שההשקה נערכת בחג החנוכה, חג של ניסים ואור גדול. "אך מי שמכיר את עבודתה של דניאלה יודע שלא נס הוא, אלא תוצאה של עבודה מאומצת ומאמצים כבירים להגיע לרגע המיוחל הזה" והוסיף "בשם אוניברסיטת בר-אילן, אנו מאחלים למרכז הצלחה מרובה, ואני משוכנע שהמרכז יניב שיתופי פעולה מלאי יצירתיות ועניין".

דיקן הפקולטה למדעי הרוח, פרופ' אלי שלוסברג בירך על הקמת המרכז והדגיש את מחויבות הפקולטה ללוות ולתמוך ביוזמות ובפעילויות שיפיק המרכז.

ראשת המרכז הנבחרת, ד"ר דניאלה גורביץ סקרה את הפעילות המתוכננת בשנת הלימודים הקרובה ובין היתר הסבירה שהמרכז והחברים בו יפעלו כסוכני תרבות, Cultural agents, במטרה להשיג שתי מטרות: הראשונה, העשרת הידע והעמקת המחקר בענייני השעה בתחומי דעת מחדשים ומעוררי עניין והשני, למען יצירת בסיס לפיתוח הבנות ושיתופי פעולה חוצי תרבויות וגישור על שסעים ומחלוקות.

"המרכז ישמש מסגרת-על, שבתוכו תשתלבנה יחידות עצמאיות בחלוקה לשלושה תחומי עניין ופעילות עיקריים: ההיסטוריה של הרעיונות, תרבות כדיפלומטיה ולימודי תרבות בת זמנינו".

פעילות המרכז החדש שנחנך תכלול כנסים, ימי-עיון, תערוכות והשתלמויות, ליווי אירועים בבמות אקדמיות ופעילות בקהילה, וכן, חיזוק קשרי המחקר בין אוניברסיטת בר-אילן לבין מוסדות אקדמיים וקידום לימוד אקדמי של היהדות ולימודי ישראל בקרב הציבור הלא יהודי, ברחבי העולם עם דגש על מדינות אסיה תחילה. במסגרת זו ציינה ראשת המרכז כי יתקיים שיתוף עם חברי הוועדה האקדמית המלווה שבחרו מדי שנתיים נושא מרכזי, שילווה את הפעילות השוטפת של המרכז באמצעות פעילות ייחודית בעלת אופי אוניברסאלי. הפעילות תתקיים במסגרת הנושא המרכזי הנבחר ותכלול פרסום קול-קורא לטובת פעילות מחקרית, קהילתית וחברתית בתחום.

#דניאלהגורביץ #מרכזדנגור #הפקולטהלמדעיהרוח #משהלוינשטיין

40 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il