• talyginsberg

למעלה מ-500 סטודנטים מרחבי העולם כבר נרשמו לקורס אינטרנטי בארכיאולוגיה מקראית


קורס חדשני בארכיאולוגיה מקראית של אוניברסיטת בר-אילן יעלה לאוויר בימים הקרובים ויהיה נגיש ללא תשלום לסטודנטים מכל רחבי העולם. לקורס נרשמו עד כה למעלה מ-500 סטודנטים מכל רחבי העולם, כולל מדינות רבות שאינן מקיימות קשרים רשמים עם ישראל כדוגמת: מלזיה, אינדונזיה, פקיסטן ואירן.

מדובר בקורס אינטרנטי באנגלית מסוג MOOC (Massive Open Online Course - קורס מקוון פתוח המוני) והוא מיועד לסטודנטים מן המניין ולמתעניינים ברחבי העולם.

הקורס שיעלה לאוויר בקרוב ואותו יעביר פרופ' אהרון מאיר מהמחלקה ללימודי א"י וארכאולוגיה, יעסוק בארכיאולוגיה מקראית, ובמיוחד בארכיאולוגיה של ממלכת ישראל ויהודה בתקופת הברזל- מימי הבית הראשון. כמו כן, הקורס ייתן מבוא כללי לארכאולוגיה, וישמש כצוהר ראשוני למתעניינים בתחום. למעשה, מדובר בקורס הראשון בעולם בפורמט הזה המועלה אי פעם לאתר אינטרנט, העוסק בפרוטרוט בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, ובכך למעשה חוברת הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן למגמות החדשות ביותר בשדות האקדמיה העולמית, שעיקרן, בין השאר, מעבר ללמידה מקוונת איכותית, והפלת המחיצות הגאוגרפיות והתרבותיות בין לומדים ברחבי העולם.

"מתכונת הקורס הינה דוגמא טובה לצורת לימוד חדשנית, השונה מאד ממתכונת ההוראה הקיימת בכל האוניברסיטאות בעולם", אומר פרופ' מאיר, "הצורך לשינוי שיטות הלימוד הקיימות בולטת ביתר שאת כיום, וקורסים כדוגמת קורס זה מדגימים את הרפורמה המתרחשת באפיוני הלימוד של האוניברסיטאות בארץ ובעולם".

הקורס משלב קטעי וידאו קצרים, טקסטים לקריאה, ומטלות שונות ומאתגרות שהסטודנטים צריכים לבצע והוא נמשך כ-8 שבועות. ערכו האקדמי של הקורס שווה לקורס סמיסטריאלי, והוא זמין בשפה האנגלית באתר edX העולמי- פלטפורמה בינלאומית לקורסים מקוונים, שנוסדה ע"י אוניברסיטאות הרווארד וMIT. כמו כן, הקורס מלווה בכתוביות בעברית ובאנגלית (לקטעי הווידאו בלבד).

הקורס הופק במסגרת המחזור השני של תכנית חדשנית של המועצה להשכלה גבוהה ביחד עם 'שראל דיגיטלית', כחלק מהמאמץ להנגיש את המיטב של האקדמיה הישראלית לציבור גדול של מתעניינים ברחבי העולם.

משתתפי הקורס המבקשים לקבל תעודה יידרשו לעמוד במטלות וכן לשלם סכום של כ-50 דולר.

הקורס ייחשב כקורס לכל דבר לסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן, הנרשמים לקורס דרך אוניברסיטת בר-אילן.

ניתן להירשם לקורס באתר הקורס.

#MOOC #אהרןמאיר #ארכאולוגיה

0 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il