• talyginsberg

קליניקה לקידום השוויון נפתחה בפקולטה למשפטים


שבוע (ב') נחנכה הקליניקה "לקידום השוויון" בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. הקליניקה פועלת למען קבוצות מקופחות מבחינה חברתית וכלכלית, בניהם, אתיופים, ערבים וחרדים. השנה מתמקדת הקליניקה באפליה נגד אוכלוסיות מיעוט בתעסוקה, בחינוך ובמערכת הבריאות.

באירוע ההשקה השתתף פרופ' אליקים רובינשטיין, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה אשר הקריא מתוך מכתב שכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו התייחס לחוק הלאום שלדבריו עורר פולמוס פוליטי אך גם עקרוני. "עלינו לנהוג בכבוד וביושר בזולתנו לכן יש לתקן את חוק הלאום. שוויון היא נשמת אפה של הדמוקרטיה". השופט רובינשטיין אמר עוד כי במכתבו לראש הממשלה ציין כי ערך השוויון חיוני ועל נתניהו לדעת זו מאחר וגדל בבית של היסטוריון: "כבן של היסטוריון ומתוך ההיסטוריה היהודית, עלינו להתחשב במיעוטים ובכל אזרח".

השגת צדק וקידום שוויון לקבוצות חברתיות מובהקות הוא נושא קרוב לליבו של איציק דסה, בן הקהילה האתיופית, היוזם את הקמת הקליניקה. "מימושו של חזון חשוב זה לא היה מתאפשר ללא התרומה הנדיבה של קרן ג'רלד שוורץ ות'ר רייזמן, שהכירה בחשיבות האתגר והפכה לשותפה חשובה בקידום שוויונם של פרטים וקבוצות הסובלות מאי שווין רק בשל השתייכותן לקבצה חברתית מוגדרת", אמר דסה, "המערך גם מכשיר את הדורות הבאים של אנשי מקצוע משפטיים, המבוססת על הרעיון של דרך ארץ – זוהי דרכה של אוניברסיטת בר-אילן לקדם צדק חברתי בישראל, תוך קידום הזכות לשוויון לאוכלוסיות מוחלשות וקידום ערכים של צדק חברתי ברמת המדיניות".

בכנס הפתיחה השתתפו גם שבתאי שביט, לשעבר ראש המוסד, פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים, עו"ד אווקה קובי זנה, מתאם המאבק בגזענות במשרד המשפטים, ג`עפר פרח, מנכ"ל מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל והנציבה הארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה, עו"ד מָריָם כבהא. לצידם השתתפו מנהלי הקליניקה, חברי סגל ואורחים רבים.

בחזית התעסוקה, הקליניקה מעורבת באופן פעיל בהבטחת קבלת החלטות ממשלתיות לקבלת מידע ולייצוג הולם בשירות המדינה בקרב אתיופים, ערבים וחרדים. בקליניקה ציינו כי ישראלים רבים חסרים את האמצעים והידע הדרושים למימוש זכויותיהם המשפטיות בתחומי המשפט השונים. כדי לקדם את השוויון

מערך הקליניקות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן מעניק סיוע משפטי ללא תשלום לאנשים שידם אינה משגת לקבלו בתשלום. הקליניקות הקיימות מטפלות בהיקף רחב של פניות, ומידי שנה חל גידול במספר הפונים.

#קליניקות #למעןהקהילה #אליקיםרובינשטיין #שבתאישביט #אורןפרז

18 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il