• talyginsberg

היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל הכריזה על המיזמים הזוכים


היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל פרסמה השבוע את המיזמים הזוכים לשנת תשע"ט. השנה הוגשו יותר מ-50 מיזמים לקול הקורא של היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל.

כל המיזמים ראויים ומרחיבים את הלב, ואנו שמחים שפעילות היחידה, שהוקמה בזכות תורמים נאמנים במטרה לעודד יוזמות חברתיות והתנדבותיות בקמפוס, אכן מייצרת ומאפשרת עשייה מגוונת ורבה כל כך.

אנו מודים לכל היזמים שהגישו מועמדות וממליצים לנסות ולהגיש גם בשנים הבאות.

אנו מברכים את 10 המיזמים הזוכים ומאחלים הצלחה רבה לכולם.

#וייל #למעןהקהילה #התנדבות

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il