• talyginsberg

מחזור ראשון של נוער מצטיין מהחברה הערבית סיים תכנית אקדמית ראשונה מסוגה בבר-אילן


המחזור הראשון של 19 בני נוער מצטיינים מהחברה הערבית סיימו את לימודיהם במסגרת תכנית לנוער מוכשר עליה פיקח המכון לאינטגרציה באוניברסיטת בר-אילן. התכנית הראשונה מסוגה לנוער מצטיין מהחברה הערבית העניקה העשרה במסגרת אקדמית ובליווי של אנשי מחקר וצוותי הוראה.

התכנית החדשה פיתחה מיומנויות חשיבה מתמטית ומדעית בקרב בני נוער מצטיינים בחברה הערבית בדגש על בעיות וחידות מתמטיות, הקניית ידע ומיומנויות ביישומי מחשב ושימוש באפליקציות ממוחשבות. התכנית התבססה על סדרת סדנאות שכללה ניסויים, פתרון חידות ומטלות, מצגות, סרטונים, ואתרי אינטרנט יעודיים.

מנהל המכון לאינטגרציה בבר-אילן, חיימי אייזנברג הסביר את חשיבות הפרויקט: "התוכנית הסתיימה בהצלחה, זכתה להערכה רבה בקרב הורי התלמידים ותשמש את המכון לאינטגרציה ואת בר-אילן כמודל לשיתוף פעולה עם אוכלוסיות ייחודיות במגזרים שונים. תכניות דומות בעלות תכנים מגוונים תצאנה לאור בקרוב ותרחבנה את הפעילות הארצית של המכון לאינטגרציה בבר-אילן".

בין בוגרי הקורס, שני זוגות תאומים למשפחות שהחליטו להעניק לילדיהם העשרה ופיתוח חשיבתי בתחומים החסרים במערכת הלימוד הפורמלי לה הם משויכים. הדיל עונאללה-סעד, שבתה לומדת בביה"ס הנזירות הפרנסיצקניות בנצרת והשתתפה בתוכנית הוסיפה: "במסגרת הקורס נחשפה הכיתה לתכנים מתמטיים ומדעיים מתקדמים, ופיתחה עניין רב בתחומים אלה. "בזמנה הפנוי מחפשת ביתי מידע על תכנים דומים, שואלת שאלות רבות ורוקחת ניסויים פרי דמיונה. במסגרת הקורס היא למדה להסיק מסקנות ולהשליך אותן על סיטואציות חדשות ממידע קודם שהיא רכשה".

התכנית לנוער מצטיין מהחברה הערבית, התקיימה בליווי ובפיקוח אקדמי שוטף של צוות המכון לאינטגרציה באוניברסיטת בר-אילן, בחסות ראש המכון פרופ' דוד פסיג ומנהל המכון חיימי אייזנברג, לצד הסגל הפדגוגי של התכנית. את התכנית הנחה וליווה ד"ר בשיר עבדו כיועץ מדעי ולצדו שימש ד"ר ג'בר בשאראת כיו"ר צוות ואחראי על מעקב ובקרה. התוכנית נערכה בבי"ס אקדמי נצרת" (N.A.S).

התכנית "ידע ויישומים Knowledge and Applications" הוקמה בעקבות מחקר שערך ד"ר בשיר עבדו אודות צרכים של תלמידים בכיתות ד', ה', ו' – מחקר שכלל מחנכים, הורים ותלמידים ובו נמצא כי אין לתלמידים בעלי הישגים גבוהים מסגרות הולמות ליכולותיהם. לטענת עורכי המחקר, מסגרות החינוך הפורמאלי מאפשרות לגלות תלמידים "מוכשרים" או "מצטיינים", אבל לא מספקות תכניות לניצול הפוטנציאל הטמון בהם לפיתוח יכולות אלה. גם מסגרות החינוך הבלתי-פורמאלי הקיימות לא מתייחסות או מציעות פתרון לקידום תכניות לנוער הישגי. לאור זאת קמה תכנית העשרה מובנית הנותנת הזדמנות חינוכית שווה לאוכלוסיית תלמידים זו.

המכון לקידום האינטגרציה הוקם בשנת 1982 ‏ע"י פרופ' יהודה אמיר ז"ל, בעקבות יישום מדיניות הרפורמה במערכת החינוך העל-יסודי בישראל והקמת חטיבות הביניים. ‏המכון הוא מכון למחקר יישומי, בראשו יושב הפרופ' דוד פסיג ואותו מנהל מר חיימי אייזנברג. המכון מלווה ע"י ועד מנהל בו שותפים אנשי אקדמיה בכירים בבר-אילן.

במסגרת תפקידו מבצע צוות המכון את ההתערבות בבתי-הספר ומבצע שינויים ושיפורים בהוראה ובלמידה, בהתאם לבקשות מרשויות החינוך המקומיות, מהמפקחים של בתי-הספר וממנהלי בתי-הספר.

#למעןהקהילה #המכוןלאינטגרציה

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il