• talyginsberg

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות הגישה לנשיא המדינה נייר עמדה העוסק במנהיגות ומוגבלות


ביום 16.1.18 הגישה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות בפקולטה למשפטים לנשיא המדינה ולרעייתו נייר עמדה העוסק במנהיגות ומוגבלות. נייר העמדה, פרי שיתוף פעולה עם קרן משפחת רודרמן ותנועת LINK20 מייסודה של הקרן, סוקר את החסמים העומדים בפני אנשים עם מוגבלויות בדרכם למנהיגות, את החשיבות בקידום מנהיגות בקרב אנשים עם מוגבלויות, את התוכניות הקיימות כיום בארץ ואת הצורך בקידום נושא זה בכל שדרות החברה.

ח"כ קארין אלהרר, לשעבר מנהלת מערך הקליניקות, אשר יזמה את המפגש בבית הנשיא, אף התראיינה לנייר העמדה ותרמה מתובנותיה ונסיונה.

נייר העמדה נכתב על ידי עו"ד רוני רוטלר ועו"ד איריס פינקלשטיין מהקליניקה, בסיועם של הסטודנטים אשר למדו בקליניקה בשנה"ל תשע"ז ואשר לומדים בה בשנה"ל תשע"ח.

קרן משפחת רודרמן ותנועת LINK20 אשר יזמו את נייר העמדה, פועלות בימים אלה במגוון דרכים על מנת לקדם את נושא המנהיגות בקרב אנשים עם מוגבלויות בישראל.

לקריאה על הקליניקות לסיוע של הפקולטה למשפטים >>>

#ראובןריבלין #קליניקות #רודרמן #הפקולטהלמשפטים #LINK20 #קאריןאלהרר

0 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il