• talyginsberg

פרופ' חיים כהן וקבוצת חוקרים מבר-אילן: ניתן להאריך את תוחלת החיים ל-140 שנה


אפשרות של מתיחת גיל המקסימום הופכת חידה של ממש לנוכח הקדמה הטכנולוגית והרפואית והעלייה בתוחלת החיים הכללית. ככל שמתרבים ומשתכללים האמצעים להתערב ולעכב את פגעי הזמן בגוף, עוסקים המדענים בשאלות בסיסיות כמו: האם הגבול העליון של תוחלת החיים קבוע או גמיש? האם ההרכב הגנטי הטבעי שלנו מגביל אותנו מראש לאורך חיים מרבי של 115-120 שנה, או שהגבול עשוי להיפרץ?

בקהילה המדעית יש לא מעט מחלוקות ומתנהל ויכוח יצרי מלא חיים בכנסים ומעל דפי כתבי עת מדעיים.

את הנושא הזה חוקר פרופ' חיים כהן בראש צוות חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן.

על פי ניתוח המחקרים שבהם הצליחו חוקרים לעכב תהליכי ההזדקנות באורגניזמים כמו פטריות, זבובים, עכברים, חולדות ואפילו קופים שבהם נעשה שינוי ביולוגי, גנטי או סביבתי, מגיעים החוקרים למסקנה שהתמקדות בגורמים הביולוגיים והגנטיים תאפשר בעתיד קפיצה נוספת של הארכת תוחלת החיים המקסימלית אצל בני האדם.

חשוב לציין שלא מדובר בהתערבות גסה באמצעות השתלת איברים ביוניים ולא ביצירת בנק של "חלקי חיוך" אורגניים לאיברי הגוף, כי אם ביכולת לעכב תהליכי הזדקנות טבעיים, כפי שהודגם עד כה רק בבעלי חיים.

אז אולי בקרוב נוכל לאחל לחוגגים יום הולדת, "עד 140".

לקריאה נוספת על מחקריו של פרופ' חיים כהן >>

#חייםכהן #מחקרפורץדרך #מדעיהחיים

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il