• talyginsberg

טקס חנוכת מעונות לסטודנטים בבר-אילן של חברת קמפוס אלקטרה


חברת אלקטרה בע"מ, באמצעות החברה-הבת קמפוס אלקטרה, זכתה במהלך 2016 במכרז BOT למימון, שיפוץ, הקמה, תחזוקה ותפעול של מעונות לרווחת הסטודנטים בבר-אילן. בקיץ 2017 הסתיים השלב הראשון, אשר כלל שיפוץ של שלושה מבני מעונות, הכוללים 272 מיטות, ביניהן גם דירות מונגשות ברמת בניה גבוהה ומפנקת. השלב הבא של שיפוץ 3 מבני המעונות, הכולל כ-280 מיטות נוספות, צפוי להסתיים בשנה הבאה. בשלב השלישי בפרויקט יוקמו שני מגדלים חדשים בשיטת BOT , וכן מרכז שירותים נלווים ששטחו 2,650 מ"ר, אשר יכלול, בין היתר, מרכול, בנק, חנויות נוחות, בתי קפה, כיתות לימוד, מרפאות ועוד. בסך הכול, ההערכה כי עלות הפרויקט שיכלול כ-1,600 מיטות, עומדת על כ-550 מיליון שקל.

בדברים שנשא בטקס, ציין איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "פרויקט המעונות הוא לא רק אינטרס כלכלי, אלא אב טיפוס לשותפות אמיתית עם המגזר הציבורי ואבן דרך בטיפוח האקדמיה. אנו שמחים וגאים על האפשרות לקחת חלק נכבד בפרויקט ולתרום מניסיונה ויכולותיה המקצועיות של קבוצת אלקטרה, תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות וביצוע".

פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן, הודה לחברת אלקטרה על השותפות, ואמר: "מעונות לסטודנטים הם בבחינת פרויקט לאומי. זהו מהלך גדול שישפיע על עתידה של מדינת ישראל. מבחינתנו זהו מהלך דרמטי, כי אנחנו מתחדשים ב"קמפוס לילה". הסטודנטים שלנו ייהנו מקמפוס שוקק חיים ופעילות חברתית ותרבותית בכל ערב, בסיום הלימודים. הקמפוס שלנו אטרקטיבי ומושך אלינו מוחות מצטיינים ואנו נטפח אותם להיות הנהגה אקדמית ומחקרית מובילה בישראל".

מר מנחם גרינבלום, מנכ"ל האוניברסיטה, הודה לחברת אלקטרה, ואמר: "הגעתי לבר-אילן בשנת 2014 והמעונות לסטודנטים היו אחד מארבעת הנושאים הדחופים לטיפול, מבחינתי. זהו פרויקט גדול וחשוב ותהיה לו השפעה מהותית על עתידה של בר-אילן".

מר עופר שרגאי, סמנכ"ל לתפעול, הודה לחברת אלקטרה על "שאת החלומות שלנו היא הופכת בכישרון רב למציאות".

#אלקטרהנדלן #אריהצבן #עופרשרגאי #מעונות

0 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il