• talyginsberg

ארועי חג הסיגד בבר-אילן


ביום ראשון 12/11 ייערך בבניין ננוטכנולוגיה האירוע המרכזי של בר-אילן לציון חג הסיגד המסורתי של היהודים יוצאי אתיופיה.

אוניברסיטת בר-אילן שואפת להפוך לבית אינטלקטואלי לסטודנטים בני הקהילה האתיופית. טזתה גרמאי, רכזת סטודנטים יוצאי אתיופיה מספרת: "המטרה שלנו היא למנף את הנגישות הפיזית ואת הקרבה הרוחנית והמנטלית של בר-אילן לבני הקהילה כדי להרחיב את מספרי הצעירים האתיופים המגישים מועמדות ומתקבלים ללימודים באוניברסיטה, מצד אחד. מהצד השני, אנחנו מעודדים את הסטודנטים בני הקהילה האתיופית שכבר לומדים כאן להמשיך ללימודים מתקדמים לתארים שני ושלישי. נוסף על כך, אנחנו מגבירים את הנראות שלנו בקמפוס ואת הקשרים האישיים בין בני הקהילה ובין כלל הקהילה הבר-אילנית, גם הסטודנטים וגם הסגל האקדמי והמנהלי.

המטרה שלנו היא ליצור בקמפוס את החברה הישראלית כפי שהיא אמורה להיות – מגוונת ומאוחדת – וזאת באמצעות היכרות של ממש, אישית ותרבותית עם הקהילה.

אנחנו עורכים אירועים פתוחים לקהל הרחב בחג הסיגד שחוגגת הקהילה בכ"ט בחשוון, זכר לברית שכרת ה' עם עמו ישראל בהר סיני, וב"יום הזיכרון לנספי בסודן", המצוין ביום ירושלים ומספר את הסיפור של הקהילה, סיפור עלייה ציוני והרואי, שרוב החברה הישראלית לא מכירה; אל האירועים האלה מוזמן הקהל הרחב ומגיעים אליהם גם צעירים בני הקהילה, לפעמים זו הפעם הראשונה שלהם באוניברסיטה ואנחנו רוצים ליצור חוויה שתחבר אותם אליה, ותייצר אצלם, כבר בגיל צעיר, שאיפה ללימודים אקדמיים מתוך אמונה שהדבר אפשרי ובהישג ידם. אנחנו מביאים קייסים מהקהילה לפגוש סטודנטים מכלל האוניברסיטאות ועורכים כינוסים בנושאים אינטלקטואליים, תרבותיים וחברתיים. אוניברסיטת בר-אילן שואפת כך לתרום לחברה הישראלית ולהוות מודל ליצירתם של יחסים הרמוניים בחברה שלנו."

#סיגד #למעןהקהילה

16 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il