• talyginsberg

יום עיון: 40 שנה לביקור סאדאת בירושלים


מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים ומשרד החוץ יערכו בשבוע הבא יום עיון לרגל 40 שנה לביקור נשיא מצרים, אנואר סאדאת בירושלים.

14:00 מושב ראשון – נקודת ראות אישית

ברכות: שגריר מצרים בישראל

יו"ר: פרופ' אפרים קארש, ראש מרכז בס"א

פרופ' אריה נאור, מזכיר הממשלה בתקופת הביקור

פרופ' שמעון שמיר, מייסד המרכז האקדמי הישראלי בקהיר; שגריר ישראל במצרים

פרופ' מנחם מילסון, שלישו של סאדאת בתקופת הביקור

15:45 מושב שני – השלכות אזוריות וגלובליות

יו"ר: פרופ' רמי גינת, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' ג'רלד שטיינברג, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' איתן גלבוע, מרכז בס"א

פרופ' אלי פודה, האוניברסיטה העברית

ח"כ קסניה סבטלובה

17:30 מושב שלישי – רב שיח: שגרירי ישראל במצרים

יו"ר: ליאור בן דור, מנהל מחלקת מצרים והמגרב במשרד החוץ

השגריר צבי מזאל

השגריר יצחק לבנון

השגריר ד"ר חיים קורן

השגריר שלום כהן

השגריר יעקב אמיתי

יום העיון ייערך ביום שני, י"ז בחשוון תשע"ח, 6 בנובמבר 2017 באודיטוריום בניין ננוטכנולוגיה (בניין 206), אוניברסיטת בר-אילן.

יום העיון מוקדש לזכרו של מר מוזי ורטהיים


#מרכזבסא

34 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il