• talyginsberg

נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן, הציג את התכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" של בר-אילן במ


ביומו הראשון כנשיא אוניברסיטת בר-אילן, היה פרופ' אריה צבן אורחו של נשיא המדינה, ראובן ריבלין, במשכן הנשיא, כדי להציג את פעילות האוניברסיטה במסגרת "תקווה ישראלית באקדמיה". באירוע השתתפו ארבעה נשיאי אוניברסיטאות שהציגו לפני הנשיא ואנשי אקדמיה בכירים את פעולות מוסדותיהם.

פרופ' צבן אמר בכינוס כי הוא הוא רואה כמשימה ראשונה במעלה במסגרת זו, להכשיר את הסגל האקדמי והמנהלי בבר-אילן "כשירות תרבותית", כהגדרתו.

"במסגרת זו נערוך סדנאות שבהן תעלה סוגיית הרב-תרבותיות כסוגיה רלבנטית וחשובה בהוראה ובמחקר". פרופ' צבן הוסיף כי כחלק מההכשרה יינתנו כלים יישומיים להתאמת ההוראה הפרונטלית וההוראה והמחקר לזהויות תרבותיות שונות. פרופ' צבן הדגיש כי בכוונתו להשלים את הכשרת הסגל האקדמי בתוך 7.5 שנים ובתוך 5.5 שנים יוכשר כל הסגל המנהלי.

תכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" נולדה בעקבות דבריו של נשיא המדינה על שבטי ישראל והוא אף הרוח החיה בה. התכנית בחסות הות"ת, פועלת בכל האוניברסיטאות ומטרתה ליצור מפגשים ושיח בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. התוכנית גם מבקשת להתאים את האוניברסיטה כמוסד מחקר והוראה למגוון זהויות תרבותיות מתוך כבוד וסובלנות, במטרה להביא לידי שינוי מהותי בחברה.

#אריהצבן #תקווהישראליתבאקדמיה #ראובןריבלין

18 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il