• talyginsberg

מכון ישראלי סיני לחקר היהדות נחנך השבוע בסין: את המכון הקימו במשותף אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת נ


נשיא האוניברסיטה, הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, השתתף השבוע בסין בטקס חנוכת 'מכון ישראל-סין ללימודי יהדות' - פרויקט הדגל של דסק אסיה בבר-אילן בשיתוף אוני' ננג'ינג. פרופ' הרשקוביץ היה במשלחת נשיאי האוניברסיטאות שיצאה השבוע לסין עם רוה"מ, מר בנימין נתניהו ונפגש שם עם סגנית רוה"מ הסיני הגב' לי יאנגדונג.

במשלחת האקדמית שנלוותה לראש הממשלה השתתפו נשיא הטכניון, פרופ' פרץ לביא; נשיא אוני' חיפה, פרופ' רון רובין; סגן נשיא אוני' בן גוריון, פרופ' סטיב רוזן ונשיא אוני' בר אילן. המשלחת האקדמית השתתפה בוועידת החדשנות שהתקיימה בבגי'ינג. בוועידה הוצגו יעדי המועצה להשכלה הגבוהה בנושא פיתוח קשרי מדע ישראל-סין לשנים הקרובות ובמהלכה נחנך 'מכון ישראל-סין ללימודי יהדות'.

את הנשיא ליוותה ד"ר דניאלה גורביץ', ראש מערך קשרים בינלאומיים, חטיבת אסיה בלשכת סגן הנשיא למחקר.

בטקס חנוכת המכון העלה פרופ' הרשקוביץ על נס את חשיבותה של השותפות של ישראל וסין. "ברורה הסיבה שהסינים כורכים בין יזמות וחדשנות טכנולוגית עכשווית לבין מורשת הלימוד היהודי. שכן, יש הרבה מן הדומה בין התרבות הסינית לתרבות היהודית. אבל, יש הבדל אחד מהותי ביניהן והוא נושא 'הפולמוס', שהיהדות וחז"ל מרבים לעסוק בו. ריבוי הדעות בהלכה היהודית ובגמרא זרים לחלוטין לתרבות הסינית המחונכת לציות, והסינים רואים במגוון הדעות התורניות את היסודות לחשיבה היצירתית היהודית. בר-אילן היא השותף הטבעי לפרויקט לאומי בחקר היהדות ואנחנו נוביל את מכון המחקר המשותף" אמר פרופ' הרשקוביץ.

סגנית ראש ממשלת סין ציינה בנאומה בוועידה המרכזית את חשיבותו של המכון ליחסי ישראל-סין.

בוועידה נחתם הסכם ישראלי-סיני בתחום חקר המוח, שאותו הוביל שר המדע והטכנולוגיה, מר אופיר אקוניס. עיקרו של ההסכם בשלושה תחומים: זיהוי מחלות, הבנת המוח והקוגניציה וכן אינטליגנציה מלאכותית המושפעת מהמוח. החסות הלאומית להסכם נועדה לעצב מסגרת המעודדת שיתופי פעולה מחקריים וחידושים מדעיים בין המדינות.

המשלחת הישראלית לחקר המוח כללה שישה חוקרים, בראשם עמדה פרופ' אורית שפי מהפקולטה להנדסה, שהציגה את הפלטפורמות להכוונה לגידול עצבי אחרי פגיעות ולצידה ד"ר יוסי מנדל מהמכון לחקר הננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים, שהציג את הפיתוחים העכשוויים שלו של פרוטזה לעיניים.

#סין #שיתוףפעולה #דניאלהרשקוביץ #אופיראקוניס #יוסימנדל #אוריתשפי #דניאלהגורביץ

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il