• talyginsberg

פיתוח חדש של ד"ר יוסי קשת מהמחלקה למדעי המחשב: מערכת לזיהוי מחלות ע"פ הדיבור


ד"ר יוסי קשת מהמחלקה למדעי המחשב בבר-אילן פיתח מערכות ותוכנות המאפשרות לגלות ממצאים מפתיעים על בני אדם באמצעות הצלילים הבוקעים מגרונם. ד"ר קשת ועמיתיו למעבדה פיתחו שיטות המאפשרות לאבחן במדויק מחלות שונות במיתרי הקול, להפיק מידע פיזי ואישי על הדובר, לנבא את טיב התקשורת בין פסיכולוג לבין המטופל ולהבחין בין קריאות מצוקה "אמיתיות" לבין קריאות שווא. קשת וצוותו מבססים את המחקרים שלהם על ניתוח ועיבוד של כל מאגרי הקול הבינלאומיים הקיימים. "הפרמטרים שאנחנו מפתחים לזיהוי דיבור, למשל, יכולים לעבוד בכל שפה ובכל תנאי רעש", אומר ד"ר קשת. עיתון "הארץ" ייחד למחקריו של ד"ר קשת כתבה מקיפה וציין כי המעבדה של ד"ר קשת נחשבת אחת המובילות בעולם והקריירה האקדמית שלו נמצאת בנסיקה "כשמתרשמים מהמחוזות הרחוקים שאליהם הוא מוביל את תחום ניתוח הקול". בין התחומים שבהם עוסקת המעבדה של ד"ר קשת, אבחון קליני של מחלות באמצעות קול או דיבור. המערכות והתוכנות שפיתח החוקר מבר-אילן-שמקצתן טרם פורסמו בכתבי עת מדעיים-יודעות לאבחן יבלות על מיתרי הקול, גידולים שפירים על המיתרים ושיתוק של המיתרים. בימים אלה החל צוות החוקרים לפתח מערכת לזיהוי סרטן במיתרי הקול בכלים דומים.

לידיעה המלאה בעיתון הארץ >>>

#יוסיקשת #מדעיהמחשב #מחקרפורץדרך

0 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il