• talyginsberg

כנס ההשכלה הגבוהה השישי


כנס ההשכלה הגבוהה ה-6 התקיים בכ”ח בחשון התשע”ז, 29/11/2016, במלון לאונרדו באשקלון, בהשתתפות נשיא מדינת ישראל מר ראובן ריבלין ושר החינוך, מר נפתלי בנט.

במסגרת הכנס הושקה התכנית הרב שנתית החדשה למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע”ז-תשפ”ב,

במהלך הכנס התקיימו מושבים בסוגיות שעל הפרק בנושאי מחקר, פילנתרופיה באקדמיה, הוראה ובינלאומיות.

נשיא אוניברסיטת בר-אילן, הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, השתתף במושב בנושא 'המחקר האקדמי במאה ה-21: מגדל השן בעולם החדש'.

במושב בנושא 'הוראה באקדמיה – הכשרה, איכות וחדשנות' השתתפה פרופ' מירי פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר-אילן.

ד"ר מירב גלילי ראש מערך פיתוח משאבים עולמי באוניברסיטת בר-אילן, הינחתה את המושב בנושא 'פילנתרופיה באקדמיה', במהלכו נדונו הנושאים:

א. השונות בין המוסדות האקדמיים ביחסים עם הפילנתרופיה ובנגישות אליה. ב. מגמת השינוי מעבודה מול תורמים לעבודה מול קרנות.

בפאנל השתתפו נציגי מוסדות אקדמים ונציגי קרנות.

כמו כן, נערך מושב בנושא 'בינלאומיות בהשכלה הגבוהה' הוענקו פרס מל”ג/ות”ת למפעל חיים ופרס מל”ג /ות”ת לאיש סגל צעיר.

בנוסף, בכנס השתתפו השופטת דליה דורנר, נשיאי האוניברסיטאות בארץ ואחרים.

את הכנס הינחתה ד"ר ליעד מודריק.

#מירבגלילי #יפהזילברשץ #נפתליבנט #ראובןריבלין #המועצהלהשכלהגבוהה #דניאלהרשקוביץ #מיריפאוסט

0 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il