• talyginsberg

אוניברסיטת בר-אילן פתחה את שנה"ל תשע"ז עם עליה של 10% במספר הסטודנטים לכל התארים


השבוע נפתחה באוניברסיטת בר-אילן שנה"ל תשע"ז בגידול מרשים של יותר מעשרה אחוזים במספר הסטודנטים לכל התארים. השנה ילמדו בבר אילן ובמכללות הבנות שלה כ-25,000 סטודנטים לתארים ראשון, שני ושלישי, בתכניות העשרה, בלימודי תעודה ובתכנית הכשרת המורים שהיא הגדולה בישראל. עם זאת, ראוי לציין כי טרם הסתיים הרישום לאוניברסיטה, ועל פי הערכות, בימים הקרובים צפויים עוד סטודנטים רבים להשלים את ההרשמה לשנת הלימודים הזאת.

הגידול המרשים ביותר הוא בהרשמה ללימודים לתואר שני – יותר מ 15%. גם בהרשמה של סטודנטים ערבים יש גידול ניכר השנה לעומת השנה שעברה בשיעור של כ 10% ובסה"כ ילמדו השנה בבר אילן כ1,200 סטודנטים ערבים. בפקולטה לרפואה בצפת החלו השנה ללמוד 643 סטודנטים, גם כאן עליה לעומת השנה שעברה, שבה למדו 627 סטודנטים.

נשיא האוניברסיטה, הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, בירך על העלייה בהרשמה לאוניברסיטה. "שנה זאת היא שנה של מפנה במגוון תחומי הלימודים ב- 8 הפקולטות בבר-אילן עם דגש מיוחד על לימודים רב תחומיים ואפשרויות רבות לשילוב תחומי לימוד, כדי להתאים למציאות הכלכלית חברתית בישראל. האוניברסיטה קלטה גם קהלים חדשים, ביניהם: הקמפוס החרדי שפועל בקמפוס, סטודנטים מאוניברסיטת סיצ'ואן שבסין שיגיעו ללימודים מלאים לתואר ראשון ואנחנו גם קולטים סטודנטים יהודים מחו"ל, ביניהם סטודנטים יהודים מצרפת ויש יוזמה חדשה לקליטה של סטודנטים יהודים מדרום אפריקה. הסטודנטים לכל התארים הם ההון האנושי החשוב ביותר ואנו עושים כל שלאל ידינו לשיפור וקידום ההוראה, לעלייה בתפוקות המחקר ולשדרוג מערך התמיכה בסטודנט לכל אורך הלימודים לתואר".

החוגים המבוקשים ביותר הם (לפי סדר יורד):

משפטים, מדעי המחשב, הנדסה, מדעי החיים, ניהול לוגיסטיקה, כלכלה, פסיכולוגיה, החוג המשולב למדעי החברה, עבודה סוציאלית, חינוך, מתמטיקה.

השנה נפתחו כעשרים מסלולי לימוד חדשים לתואר ראשון ולתואר שני.

"הישגים להיי טק"

אוניברסיטת בר-אילן זכתה במכרז לפתיחת התכנית "הישגים להיי טק", המיועדת למועמדים מהפריפריה הגיאוגרפית-כלכלית, חסרי תעודת בגרות אך בעלי יכולות לימודיות מוכחות. המתקבלים לתכנית לומדים שנה במכינה האקדמית באוניברסיטה, ועל פי הישגיהם יכולים להמשיך ללימודי הנדסה או מדעים מדויקים במחלקות האוניברסיטה. התכנית משותפת למל"ג ולארגון אלומה. הסטודנטים בתכנית זכאים למלגה מלאה, למלגת קיום ולתנאים נוספים.

אקדמיה למען הקהילה:

באוניברסיטת בר-אילן מתקיימים קורסים ייחודיים של 'אקדמיה בקהילה' במגוון תחומים ובהם פרויקט דגל אתג"ר –אוריינות תמיכה וגשר רפואה חברה המתקיים בפקולטה לרפואה של בר-אילן בצפת ובמסגרתו מסייעים הסטודנטים לרפואה לחולים המשתחררים לבתיהם "בתרגום" והבנה מדויקת של המסמכים וההנחיות רפואיות לשפה הנגישה לחולה ולמשפחתו.


0 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il