• talyginsberg

פרופ' רמי בנבנישתי מביה"ס לעבודה סוציאלית זכה בפרס א.מ.ת, בקטגוריית מדעי החברה


פרופ' רמי בנבנישתי מביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד באוניברסיטת בר-אילן זכה בפרס א.מ.ת, בקטגוריית מדעי החברה לשנת 2016.

פרופ' בנבנישתי משתף פעולה עם חוקרים וממשלות בעולם, במטרה לקדם את שלומם ורווחתם של ילדים. בין היתר הוא חבר בוועדה מדעית בצרפת שנועדה לקדם אווירה חיובית בבתי ספר שם, והוא עובד כיום עם אנשי אקדמיה וממשל בצ'ילה במטרה ליישם מודלים ורעיונות שפותחו בישראל.

כיום פרופ' בנבנישתי ועמיתו פרופ' אסטור שותפים לפרויקט רחב היקף הנערך בארה"ב ומטרתו לקדם את השתלבותם של ילדים של אנשי צבא במסגרות חינוכיות. כחלק מהפעילות נעשו כמה פעילויות אקדמיות וציבוריות בשיתוף פעולה עם הבית הלבן, ועם אשת סגן הנשיא ג'יל ביידן.

פרופ' בנבנישתי זכה בכמה פרסים מדעיים על פרסומיו, וקיבל את עיטור "אביר מסדר הדקלים האקדמי" הניתן על ידי ממשלת צרפת לאנשים שתרמו לחינוך ולתרבות של צרפת. הוא זכה להכרה גם מטעם האוניברסיטה העברית ('פרס רקטור') וקיבל את פרס לנדאו למחקר ולמדעים לשנת 2010. את לימודיו החל באוניברסיטה העברית ואת עבודת הדוקטורט שלו עשה פרופ' בנבנישתי בשנת 1981 בעבודה סוציאלית ופסיכולוגיה באוניברסיטת מישיגן.

פרופ' בנבנישתי אמר: אני חש שמתן הפרס הוא הכרה במקומם המיוחד של ילדים ובני נוער בחיינו. לשילוב של מחוייבות חברתית ומחקר מדעי מעמיק, יש פוטנציאל לקדם את שלומם ורווחתם של ילדים בישראל, ובעולם כולו.

פרס א.מ.ת מוענק מידי שנה על הצטיינות והישגים אקדמאיים או מקצועיים בעלי השפעה מרחיקת לכת ותרומה מיוחדת לחברה. הפרס, בגובה מיליון דולר, ממומן על ידי קרן א.מ.נ. - לקידום המדע התרבות והאמנות בישראל, בחסות ראש ממשלת ישראל. הפרס מנוהל ע"י ועדת הפרס, המורכבת מנציגי הקרן ונציגי ראש הממשלה. יו"ר ועדת פרס א.מ.ת - שופט ביהמ"ש העליון (בדימ') יעקב קדמי. הפרס מוענק לבעלי אזרחות ישראלית, ובמקרים מיוחדים יוענק לתושבים המתגוררים בישראל מספר שנים ורואים את ישראל כביתם.

תחומי המחקר העיקריים של פרופ' בנבנישתי הם רווחת הילד ושלומו, קבלת החלטות ושימוש אפקטיבי במידע. פרופ' בנבנישתי עוסק בניטור של אלימות ואווירה במערכת החינוך – ברמת בית הספר, הרשות המקומית והמדינה. כמו כן, הוא חוקר את הסוגיות הכרוכות בהוצאת ילדים מבית ההורים והשמתם במסגרות כגון אומנה ופנימיות, וכן את מצבם של צעירים שהיו בילדותם במסגרות חוץ ביתיות. בנוסף, הוא היה חבר בכמה ועדות ציבוריות העוסקות בילדים בסיכון.

#פרסים #עבודהסוציאלית #רמיבנבנישתי

29 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il