• talyginsberg

טקס חלוקת המלגות מקרן ציפורה ואברהם יצחק טריואקס


ביום ה' (7.7) התקיים טקס חלוקת המלגות מקרן ציפורה ואברהם יצחק טריואקס ז"ל.

ציפורה ואברהם-יצחק היו מבוני הארץ ומקימיה, מטפחי השפה והתרבות היידית, ופעלו רבות לקרב את ארץ ישראל לקהילות היהודים באירופה ולעלייה לא"י טרם השואה.

אברהם יצחק טריואקס - סופר, עיתונאי, פובלציסט ומו"ל, הוציא לאור את הירחון לענייני א"י בשם "אלטניילאנד", ייסד הוצאת ספרים בשם "תל אביב /אלטניילאנד", הפיץ את האנציקלופדיה העברית וכתב, בין היתר, את הספר "מאה שנה: אנשי מופת וחלוצים ראשונים בארץ ישראל במשך מאה שנה ומעלה".

בני משפחת טריואקס הקימו באוניברסיטת בר-אילן את הקרן להנצחת הוריהם ופועלם. הקרן מעניקה מאז 1979 מידי שנה שלוש מלגות בתחומים של השפה והתרבות היידית, תקשורת ולימודי ארץ ישראל. נושאים אלה היו בלב העשייה והאהבה של ציפורה ואברהם-יצחק.

#טריואקס #מלגות

32 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il