• talyginsberg

רשת המשביר לצרכן העניקה באמצעות קרן המלגות ע"ש דבורה יצחקי, 55 מלגות לימוד לסטודנטים באוניברסיט


רשת המשביר לצרכן העניקה (יום ג') 55 מלגות לימודים לסטודנטים בבר אילן ולילדי עובדי המשביר. המלגות ניתנו באמצעות קרן המלגות ללימודים אקדמאים ע"ש יו"ר הדירקטוריון, הגב' דבורה יצחקי.

בעלי המשביר לצרכן, רמי שביט, שיבח את פעילותה של יו"ר הדירקטוריון, הגב' דבורה יצחקי ואיחל הצלחה לסטודנטים בהמשך לימודיהם.

ד"ר מירב גלילי, ראש מערך פיתוח משאבים עולמי בבר-אילן, ציינה את חשיבות הקשר בין החברה העסקית לבין האקדמיה

והודתה לרמי שביט ולדבורה יצחקי על המסורת החשובה והקשר רב השנים עם בר-אילן בטיפוח דורות של סטודנטים.

בסיום הטקס נשאה נציגת הסטודנטים דברי תודה וברכה ועמדה על חשיבות התרומה הגדולה של קבוצת המשביר לסטודנטים ולהנגשת ההשכלה הגבוהה.

#המשבירלצרכן #מלגות #דבורהיצחקי

0 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il