• talyginsberg

מסיבת סיום שנה למיזם עוצמות


מסיבת סיום שנה של מיזם עוצמות, המתקיים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, נערכה בסניף ארומה הסמוך לאוניברסיטה. ארומה ישראל תרמה מלגה לסטודנטית עם תסמונת דאון, הלומדת במיזם "עוצמות", מיזם ייחודי וחדשני מסוגו בארץ ובעולם, המאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית, ובהם גם אנשים עם תסמונת דאון, ללמוד באוניברסיטה, להשתלב באקדמיה ואף להשלים תואר אקדמי.

חברת ארומה ישראל מאמינה ביכולתו של כל אדם להשתלב בחברה הישראלית ובהתאם לכך מועסקים מתחילת הדרך עובדים עם מוגבלויות ועם צרכים מיוחדים כמעט בכל סניפי הרשת, אחוזי ההעסקה שהם מהגבוהים במשק הישראלי – וכך ארומה ישראל הפכה לשותפה טבעית לאוניברסיטת בר-אילן, שחרתה על דגלה מחויבות לקידום שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית בכלל ולטיפוחם ושילובם של אנשים עם מוגבלויות באקדמיה בפרט.

ארומה ישראל בחרה להרחיב את פעילותה הראויה לקידום אנשים עם מוגבלויות באמצעות הצטרפותה לאוניברסיטת בר-אילן ולמיזם "עוצמות", המאפשר לאנשים עם מוגבלויות שכליות ליהנות מהזכות לרכוש השכלה ככל צעיר וצעירה בישראל.

במסיבה השתתף מר נעם גדליהו, מנהל אחריות חברתית של חברת ארומה.

#ארומה #עוצמות #למעןהקהילה #ביסלחינוך

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il