• talyginsberg

הרצאתה של מרים פרץ, דיאלוג עם אלוהים, במסגרת קבלת תואר דוקטור כבוד מבר-אילן


ב-7/7/2016 קיבלה הגב' מרים פרץ תואר דר כבוד מאוניברסיטת בר-אילן. התואר הוענק לה על פעילותה לקידום ערכי אהבת הארץ והאדם." בהרצאותיה ברחבי המדינה היא מקרבת את הלבבות ומחזקת את קשרי הערבות ההדדית בין חלקי החברה. בתמיכתה הקרובה במשפחות השכולות, שכמוה איבדו את בניהן במאבק על ביטחון המדינה, מרים פרץ היא התגלמות החוסן הלאומי ומופת לניצחון הרוח והאמונה" נכתב בתעודה שהוענקה לה.

במסגרת אירועי חבר הנאמנים, נשאה הגב' פרץ נאום תחת הכותרת "דיאלוג עם אלוהים".

#מריםפרץ #חברהנאמנים

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il