• talyginsberg

חנוכת גינת הכושר ע"ש דוד והינדה שטרן


חנוכת "גן הכושר" ע"ש דוד והינדה שטרן ודייויד וזינה אדלר באוניברסיטת בר-אילן התקיימה ביום חמישי י"א באייר תשע"ח, 19 במאי 2016, בקמפוס הצפוני. את הגן הקדישו מר אבי וגב' קטי שטרן לזכר הוריהם, אשר קורותיהם שזורות בהקמת הארץ ובבניינה.

גב' קטי שטרן, בתם של זינה ודיוויד אדלר, בת למשפחה ציונית שעלתה מדרום-אפריקה. בין היתר, לחם דיוויד במלחמת העולם השנייה, היה רופא מומחה לב-ריאות, שהציל חיילים רבים במלחמת יום הכיפורים, והקים את מחלקת לב ריאות בבית החולים רמב"ם בחיפה.

מר אבי שטרן, בנם של הינדה ודוד שטרן, בן למשפחה רבת זכויות במאבק בבריטים ובהקמת מדינת ישראל. דוד הוא אחיו הצעיר של אברהם "יאיר" שטרן, מייסד מחתרת הלח"י. דוד והינדה היו עלו ארצה מפולין והיו פעילים בקני בית"ר. דוד היה חבר בהנהלת התנועה הרוויזיוניסטית, העלה מעפילים ואף נעצר בידי הבריטים. בהיותו מהנדס בנה את הארץ והמשיך בפעילות ציבורית ענפה גם אחרי הקמתה.

אוניברסיטת בר-אילן מודה למר אבי ולגב' קטי שטרן על שכיבדו אותה בבחירתם להנציח בדרך ראויה ומכובדת את זכרם ופועלם הרב של הוריהם וחברו אליה מתוך אחדות בעשייה ובערכים, ובראשם ציונות ואהבת הארץ.

#שטרן #גינות

0 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il