• talyginsberg

ארומה ישראל תומכת במיזם "עוצמות" לקידום וטיפוח אנשים עם מוגבלויות


ארומה ישראל חברה לאוניברסיטת בר-אילן בעשייה משותפת לקידום ולטיפוח אנשים עם מוגבלויות, באמצעות תמיכה במיזם "עוצמות", המתקיים בבית הספר לחינוך ע"ש פנחס חורגין באוניברסיטת בר-אילן. ארומה ישראל תרמה מלגה לסטודנטית עם תסמונת דאון, הלומדת במיזם "עוצמות", מיזם ייחודי וחדשני מסוגו בארץ ובעולם, המאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית, ובהם גם אנשים עם תסמונת דאון, ללמוד באוניברסיטה, להשתלב באקדמיה ואף להשלים תואר אקדמי.

ארומה ישראל מאמינה ביכולתו של כל אדם להשתלב בחברה הישראלית ובהתאם לכך מועסקים מתחילת הדרך עובדים עם מוגבלויות ועם צרכים מיוחדים כמעט בכל סניפי הרשת, אחוזי ההעסקה שהם מהגבוהים במשק הישראלי – וכך ארומה ישראל היא שותפה טבעית לאוניברסיטת בר-אילן, שחרתה על דגלה מחויבות לקידום שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית בכלל ולטיפוחם ושילובם של אנשים עם מוגבלויות באקדמיה בפרט.

ארומה ישראל בחרה להרחיב את פעילותה הראויה לקידום אנשים עם מוגבלויות באמצעות הצטרפותה לאוניברסיטת בר-אילן ולמיזם "עוצמות", המאפשר לאנשים עם מוגבלויות שכליות ליהנות מהזכות לרכוש השכלה ככל צעיר וצעירה בישראל.

שילוב בקהילה ובחברה – אם באמצעות העסקה בסניפי ארומה ישראל ואם באמצעות לימודים באוניברסיטת בר-אילן – משפיע על האופק התעסוקתי ועל העצמאות הכלכלית של אנשים עם מוגבלויות, משפר בתפקודם בחברה ומקרב את העובדים, את ציבור הלקוחות, את אוכלוסיית הסטודנטים, את המרצים, את אנשי המנהלה ואת הציבור הרחב לאנשים המיוחדים הללו, ומעלה את המודעות הציבורית לחשיבות שילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה הישראלית. אוניברסיטת בר-אילן מודה לארומה ישראל על תרומתה וגאה בשיתוף הפעולה עם חברה ערכית זו, המחויבת ליצירת חברה ישראלית מכילה וסובלנית יותר.

#ארומה #עוצמות #למעןהקהילה

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il