• talyginsberg

בפקולטה לרפואה בצפת הושקה התוכנית הרב שנתית "בוחרים גליל", שתלווה עשרות סטודנטים בגליל


השבוע הושקה בפקולטה לרפואה בצפת של אוניברסיטת בר-אילן, התוכנית הרב שנתית "בוחרים גליל", שתלווה עשרות סטודנטים לרפואה ברחבי הגליל.

טקס ההשקה נערך בפקולטה לרפואה בצפת, במעמד השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריה דרעי, מנכ"לית המשרד, סיגל שאלתיאל-הלוי, ראש העיר צפת מר אילן שוחט, דיקן הפקולטה לרפואה, פרופ' רן טור-כספא ומנכ"ל אוניברסיטת בר-אילן, מר מנחם גרינבלום.

כ-50 סטודנטים וסטאז'רים לרפואה קיבלו את מלגות הפתיחה בהשקת התוכנית בה שותפים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הסוכנות היהודית, מפעל הפיס, הרשות לפיתוח הגליל, מערכת הרפואה בצפון ובית הספר לרפואה בצפת. בתוכנית ישתתפו סטודנטים מצטיינים לרפואה בשנתיים האחרונות ללימודיהם וסטז'רים נבחרים בבתי החולים בגליל הרואים בהשתלבות ברפואה בגליל ייעוד אישי, מקצועי ולאומי.

הסטודנטים ישתתפו לאורך השנה במפגשים, סיורים וסמינרים להיכרות עם סוגיות והזדמנויות בגליל, יקבלו כלים שונים לעשייה חברתית-קהילתית ויפעלו כקבוצה מגובשת שתוביל, תיזום ותפעיל מיזמים חברתיים שונים ברחבי הגליל.

#הפקולטהלרפואה #אריהדרעי

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il