• talyginsberg

אוסף הספרים של גב' עטרה צ'חנובר ז''ל וד''ר יוסף צ'חנובר נתרם לספרייה ליה


עשרות חברי סגל אקדמי, סגל מנהלי וסטודנטים התכנסו לטקס הוקרה לד"ר יוסף צ'חנובר על תרומתו החשובה למערך הספריות באוניברסיטת בר-אילן - תרומה של אוסף של אלפי ספרים בתחומי תולדות ישראל, מדינת ישראל ואמנות.

ד"ר יוסף צ'חנובר, ידיד ותיק של אוניברסיטת בר-אילן ושותף בקידום מיזמים חברתיים באוניברסיטה, עמד בראשן של ועדות חשובות בבר-אילן והיה חבר בחבר הנאמנים שהתווה את מדיניות האוניברסיטה.

ד"ר צ'חנובר עומד בראשה של קרן איסלר, שמאז הקמתה בשנות ה-70 תורמת רבות למען ההשכלה הגבוהה בישראל, לצה"ל ולחייליו, למערכת הרפואה ולשיפור תנאי חייהם ועצמאותם של נכים בישראל. יותר מ-12 שנים הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים מעוטי יכולת, בעלי רקע צבאי, הלומדים באוניברסיטת בר-אילן.

בחודש מאי 2015, באירועי חבר הנאמנים אשר ציינו 60 שנים לייסודה של אוניברסיטת בר-אילן, הוענק ליוסף צ'חנובר תואר דוקטור לשם כבוד בזכות פעילותו הציבורית, הכלכלית והחברתית המגוונת ותרומתו הרבה למדינת ישראל.

ספריית האוניברסיטה, ובמרכזה הספרייה המרכזית וספריית היהדות, נודעת בעולם בזכות אוסף הספרים הנדיר שברשותה בתחום מדעי היהדות. האוסף המיוחד הזה גובש בזכות תורמים רבים, שעם הקמת האוניברסיטה העניקו אוספים פרטיים לספרייתה, אוספים שהגיעו מן הארץ ומן העולם בתחומים מגוונים: אוספים תורניים, ספרי מוזיקה, ספרי מחקר ועוד.

בזכות אוספים אלו, זוכה הספרייה למוניטין רבים ולקשרים עם גופים מובילים כמו ספריית הקונגרס בארה"ב, הספרייה הלאומית של צרפת, וספריות במוסדות אקדמיים מובילים בכל רחבי העולם.

בספרייה ישנם למעלה ממיליון ספרים, אלפי כתבי-עת בנייר לצד אוספים אלקטרוניים, מאגרי מידע מקוונים, אוסף מכובד של ספרים נדירים וכתבי-יד. והיום –הצטרפו לכל אלה את האוסף הפרטי והחשוב של משפחת צ'חנובר.

ד"ר צ'חנובר, משפטן, איש כלכלה, אדם ששירת את הציבור במגוון תפקידים, בין היתר, שימש יועץ משפטי במשרד החקלאות ובמערכת הביטחון וכן כיהן כמנכ"ל משרד החוץ. גם כשהתמקד ד"ר צ'חנובר בפעילותו העסקית המשיך לתרום מכישוריו ומיכולותיו למדינה הן כנשיא החברה הכלכלית לישראל, הן כיו"ר בנק דיסקונט ויו"ר חברת אל על.

ד"ר צ'חנובר משמש היום גם ראש הוועדה ליישום מסקנות ועדת טירקל להתאמת עקרונות המשפט בישראל לדין הבינלאומי ויו"ר הוועדה להגנת בכירים.

#צחנובר #קרןאיסלר

0 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il