• talyginsberg

מערך הקליניקות של הפקולטה למשפטים בבר-אילן חגג את סיום הפעילות לשנת תשע"ה


הפקולטה למשפטים ערכה אירוע לציון סיום פעילות הקליניקות לשנה זו. באירוע השתתפו חברי הסגל, מנהלי הקליניקות והסטודנטים השותפים בקליניקות. האירוע נועד לציין את פעילותם של הסטודנטים שפעלו במהלך השנה להנגשת סיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות.

באירוע סיכמו מנהלי הקליניקות את הפעילות ואת שנת הלימודים החולפת והביעו הוקרה לסטודנטים על פועלם. במסגרת אירוע הסיום השתתפו הסטודנטים במופע של תיאטרון פלייבק באר-שבע שהציג את סיפורי הסטודנטים מהשנה החולפת. בסיום המופע חולקו לסטודנטים תעודות הוקרה.

המנהלת האקדמית של מערך הקליניקות, ד"ר שירי רגב מסלם סיכמה: "השאלה שליוותה את הסטודנטים במהלך כל שנת הפעילות בקליניקות המשפטיות הייתה, מה תפקידו של עורך דין? מה הם מחויבותיו? מה הם גבולות התפקיד? האם יש פער בין איך שהפונים תופסים את תפקיד העורך דין ואיך שאנחנו תופסים אותו? האם לעורך דין חברתי צריכה להיות תפיסת תפקיד שונה מעורך הדין המסורתי? בערב הסיום, תאטרון פלייבק הצליח להמחיש ולחדד את השאלות האלו בהרבה הומור ולתת לסטודנטים עוד נקודת מבט על הפעילות שלהם במהלך השנה".

הפקולטה למשפטים חרתה על דגלה את המחויבות לתרום לקידום ולמימוש זכויותיהם של האזרחים בישראל על ידי עידוד הסטודנטים הלומדים בפקולטה לעשות שימוש בכישוריהם ולהעניק סיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות. כדי לממש מחויבות זו, הקימה הפקולטה מערך המונה אחת עשרה קליניקות משפטיות העוסקות בחינוך, מחקר, קידום הצעות חקיקה ומתן סיוע משפטי בנושאים שאינם מקבלים כיום מענה הולם במערכת המשפטי בישראל.

מטרת הקליניקות המשפטיות בפקולטה היא להעניק סיוע לאוכלוסיות מוחלשות במימוש זכויותיהן, תוך שימוש במשפט ולחנך דור משפטנים לרגישות חברתית ולנכונות לסייע לאוכלוסיות חלשות גם בהמשך דרכם המקצועית.

לקריאה נוספת על מערך הקליניקות של הפקולטה למשפטים >>>

#שירירגבמסלם #הפקולטהלמשפטים #קליניקות #למעןהקהילה

18 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il